Civic

Antennadapter PC5-141
Honda Accord Executive/Sport: mar 2003 -Honda Civic: jan 2006 -Honda CR-V: mar 2005...
469 kr
Högtalaradapter SAK-1209

Honda Civic 2001-2006, bakdörr 6.5"
259 kr
Högtalaradapter SAK-1210
Honda Civic 2001-2006, framdörr 6.5"
309 kr
ISO-adapter PC2-68-4
Fiat Sedici: mar 2006 -Honda Accord Sport: mar 2001 -Honda Civic: jan 1999 - m...
189 kr (200 kr)
Stereoram FP-15-02
Honda Civic 2001-2003
489 kr (500 kr)
Strömkabel PC2-87-4
Honda Civic: jan 2006 -Honda CR-V: feb 2007 -
99 kr (129 kr)